Juridisk vurdering av strandstien: Vil bruke samme advokat som jobbet frem avtalene

foto