Dropper planene om å bruke gammel gymsal til lekeareal

foto