Kommunale boliger har ikke lademulighet for elbil – nå krever beboer en løsning

foto