– Vi skal være en pådriver for aktiv næringsutvikling

foto