Og dette svarte ordføreren på strandsti-spørsmålene

foto