Får oppfylt drømmen – politikerne snudde og ga Christopher lov til å bygge

foto