Vil bruke 40 millioner kroner på nytt avlastningshjem