Ønsker trafikklys: – Et av de skumleste gangfeltene i bygda