Nav har utbetalt 1,6 milliarder kroner i stønad i Vennesla i 2022

foto