Kjøp og salg av eiendommer for 97 millioner kroner i desember

foto