Flytter og slår seg sammen: – Vil kunne gjøre mer av det vi drømmer om å få til