Startet for seg selv – nå har firmaet 14 ansatte og er miljøsertifisert