– Vi ønsker oss et forbud mot engangsgriller

foto