Nå skal barn fra lavinntektsfamilier få støtte til fritidsaktivitet