Det tok mange år å få godkjent reguleringsplanen – nå selges tomta