Mistet rammeavtale med kommunen på grunn av en underskrift

foto