Kommunen vil at vi skal holde oss i bygda for å unngå smitte, men svømmehallen er åpen for alle