Skal ha møte med statssekretæren om ROP-utfordringene

foto