Fraktet til legevakt og sykehus etter frontkollisjon