Må bli ferdig innen fristen, hvis ikke må tårnet rives