Vil øke investeringsbudsjettet med 24 millioner

foto