Brudd i forhandlingene: – Da var dette forsøket historie