Førsteklassinger fra hele bygda fikk en levende opplevelse av juleevangeliet

foto