– Ser ikke bort fra at det er mulig å komme til en form for enighet i løpet av kvelden

foto