Skal bli trafikksikker kommune. Foreldre mener det er ufortjent