Ungdom som selger lodd til inntekt for polentur og Arkivet