(Agderposten) Dersom det ikke kommer svært mye nedbør fremover, vil lite snø i vinter og en historisk tørr vår gjøre at vannføringen i de regulerte vassdragene vil være betydelig lavere enn normalt i sommer på Agder, melder Agder Energi.

Dersom finværet fortsetter vil vannføringen ved Vigeland Hovedgård i Vennesla være omtrent som den er nå.

I månedsskiftet mars-april var magasinfyllingen i Sør-Norge på 23 prosent, mot 48 prosent på tilsvarende tid i fjor. Det er hele 25 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet de siste ti årene.

– Med mindre det kommer betydelig nedbørsmengder fremover må vi være forberedt på at vannføringen i vassdragene våre vil kunne være svært lav i sommer, sier Jan Tønnessen, konserndirektør Produksjon i Agder Energi.

foto
LITE VANN: Det er ekstremt lite vann i Roskrepp i Sirdal nå. Kjørerampa for å komme ned med båt slutter 40-50 meter før vannkanten. Foto: Johs. Bjørkeli

Tørrest på 120 år

Sist vinter fikk Agder-regionen mindre snø enn normalt, slik at det har vært mindre tilsig av smeltevann til vannmagasinene. I tillegg har den tørre våren bidratt til lavere fyllingsgrad i vannmagasinene.

Ifølge Meteorologisk institutt kan denne våren bli den tørreste på over 120 år.

– Vi har vært i møte med Norges vassdrags- og energidirektorat, som oppfordrer de norske kraftselskapene til å forvalte vannkraftressursene på en samfunnsmessig god måte, sier Tønnessen.

Rygene kraftverk er stengt

I årets tre første måneder produserte Agder Energi 2 348 GWh, som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige energibehovet til rundt 146.000 boliger. Det var 18 prosent mindre enn i samme periode i 2021, da vannkraftproduksjonen var på 2.878 GWh.

- Vårt mandat er å produsere energi for å dekke behovet samfunnet til enhver tid etterspør. Samtidig har vi ansvar for å disponere ressursene gjennom hele året. Vi har derfor redusert produksjonen for å spare på vannet til sommeren og den kommende vintersesongen, sier Tønnessen.

NVE har gitt tillatelse til redusert minstevannsføring i Arendalsvassdraget. I dette vassdraget er Rygene kraftverk stanset fordi det er for lite vann til at det er teknisk forsvarlig å holde kraftverket i gang.

Det er ikke aktuelt å stanse flere kraftverk, ifølge Agder Energi.

foto
LITE SNØ: Det er lite snø i fjellet etter årets vinter og dermed svært lite vann i magasinene. Foto: Johs. Bjørkeli