Vil ikke tvinge folk til å jobbe mer helg selv om det ville løst flere problemer

foto