Har satt dobbelt så mange vaksiner mot dødelig sykdom