Mistenkt for flere innbrudd i bygda – ble tatt etter å ha romstert i kjeller