Rykket ut til brann i toalettbygg – politiet oppretter sak