– Dette er en skam. Her må kommunen gå foran med et godt eksempel