Snart skal nesten 1500 elever inn på skolene i denne veien hver dag

foto