Fraværsreglene gjeninnføres til høsten: – Tror alle på skolen hadde klart seg bedre uten