Hvert femte år foretas det en hovedinspeksjon av brua. Da saumfares den for å sjekke at alt er trygt og i forskriftsmessig stand. Av den grunn var det torsdag formiddag redusert fremkommelighet på brua. En spesial-lift var på plass og flere fagfolk kikket med våkne og erfarne blikk under brua.

Espen Gundersen, som driver med forvaltning, drift og vedlikehold hos Statsforvalteren i Agder, var rimelig fornøyd med det han så.

– Brua står gått den, men der jo en del skader i betongen, blant annet noe avskallinger og armeringskorrosjon. På sikt må det gjøres noe med, sier han, men forsikrer samtidig brua inntil videre er helt trygg.

Det var statsminister Einar Gerhardsen som klippet snora under åpning av Venneslabrua den 26. november 1960.

Brua er, ifølge Wikipedia, en buebru og er en del av fylkesvei 454. Den er 178 meter lang og lengste spenn er 53 meter.

foto
Jentene på Gerhardsens høyre side er Marit Robstad og Else Marie Hansen. På den andre siden Eirin Johansen og Gunhild Guse (lengst til høyre). Jenta med ryggen til i bunad er Britt Marie Olsen. Foto: Vennesla historielags digitaliserte bildearkiv