Brøt seg inn på politistasjonen i Kristiansand

foto