– Du møter nok en eller flere rusede sjåfører på vei til jobb hver dag

foto