Svømmehallbudsjettet sprakk med nesten 13 mill.

foto