Ville ikke gi dispensasjon til treetasjes leilighetsbygg