Barnevernet brøt loven – ga ut taushetsbelagte opplysninger