Kommunen vil gi en hjelpende hånd til «Vennebu»

foto