Oppdaget forurensning - har fått pålegg om stopp av vann og avløp

foto