Stenger ungdomstilbud etter dårlig oppførsel

foto