Står sammen for bygging av gang- og sykkelvei – underskriftene strømmer inn

foto