Nå blir trygghetsalarmene digitale – skal gi bedre omsorg

foto