– Kommunedirektør er en litt mer lavthengende frukt enn Formannskapet

foto