Vannhinderløyper og strandstiplaner med i ny krisepakke