Fortsatt uenige om iPad på ungdomsskolen – mener elevene ikke blir hørt

foto