Ingenting er avgjort om idrettsplassens framtid

foto