Etter bedriften tok grep har det bli vesentlig færre utslipp i elva